מוליכות

מדידת מוליכות במים באמצעות אלקטרודות אינליין או עטי מדידה. מדידת ההולכה החשמלית של הנוזל ע"י מדידת כמות החלקיקים הטעונים עם חופש התנועה שבו (יונים). מוליכות יונית מבוססת על יכולת של יונים לנוע בהשפעת שדה חשמלי ומהווה סכום התרומות של כל היונים בתמיסה. המוליכות תלוייה בריכוז היונים בתמיסה, במהירות תנועת היונים ובטמפרטורת הנוזל.