עכירות

מדידת עכירות במים. מדד המבטא את צפיפות החלקיקים בתמיסה, ככל שיש יותר חלקיקים האור מתפזר יותר לצדדים וכך הנוזל מפסיק להיות צלול. עכירות המים מושפעת מ: חלקיקים קטנים של מינרלים (חרסית), חלקיקים קטנים של חומר אורגני (אצות, שרידי צמחים ושרידי בעלי חיים) וחיידקים. לעכירות המים יש השפעה גבוהה על יעילות חיטוי המים ובהתאמה על ריכוז החיידקים והנגיפים הנותרים במים אחרי החיטוי. מדידת העכירות מדגישה את החלקיקים המאוד קטנים, גם אם הם לא שוקלים הרבה (זה בניגוד למדידת TSS), לדוגמא חומר אורגני.