צריכת חמצן כימית

מכשירים למדידת צריכת חמצן כימית (COD) - בדיקת הכמות המרבית של החומרים האורגניים בנוזל. בדיקת COD קלאסית מבוססת על פירוק החומר האורגני בעזרת חומרים כימיים חזקים כגון ביכרומט האשלגן או חומצה גופריתית. כלוריד בריכוז גבוה מפריע לבדיקת COD.