אביזרים לאלקטרודות

Argon® Flow בית אלקטרודה המורכב מ2 תאים האחד לאלקטרודה ...
בית אלקטרודה + מגביל זרימה המאזן את כניסת מי הדגימה לתא המד...
בית אלקטרודה ייעודי לאלקטרודה 12 מ"מ  מהסוגים: כל...
בית אלקטרודה PVC לאלקטרודות 12 מ"מ. מחבר אלקטרודה ...