מדים רציפים | | AbMoli

מדים רציפים

מערכות בקרה לחומרי חיטוי ולמדידת PH(חומציות) במים.  מדי כלור רציף (מדידת כלור חופשי וכללי במי שתיה ומים מטופלים), מדי כלור דיאוקסיד, מדי עכירות, מדי חומציות ועוד. מדידה ללא שימוש בכימיקלים.