מנוע דיאפרגמה

משאבות מינון עם מנוע העובד על בסיס דיאפרגמה. הנוזל מועבר בעזרת תזוזת הדיאפרגמה מפתח הכניסה של המשאבה לפתח היציאה, משאבות אלו הן מסוג משאבות דחיקה חיובית. ישנן מספר סוגי דיאפרגמות (מכנית, הידראולית או מגנטית). ניתן להזמין גם משאבות עם דיאפרגמה כפולה – למניעת זליגות חומר.