משאבות מינון מנוע צעדים | | AbMoli

משאבות מינון מנוע צעדים

משאבות שיש להן מנוע DCחשמלי המחלק את הסיבוב שלו למספר צעדים שווה ובכך דיוק המשאבה גדל משמעותית. המנוע יכול לעצור את פעולתו בכל אחד מהשלבים ללא צורך בסנסור חיצוני והוא בעל יכולת לשינוי מהירות עבודה.