מערכות להפרדת שמן ממים

שמנים, שומנים וגריז הם בעיה גדולה בטיפול בשפכים ובטיפול לא ...