מקלוני מדידה

WaterWorks™ pH מקלון לבדיקת PH במים . מקלוני...
מקלון מדידת כלור חופשי במים. מקלון זה מתאים לבדיקת ריכו...
מקלון לבדיקת הימצאות חומצה פרצטית במים. אופן שימוש במקל...
מקלון לבדיקת קשיות כללית של מים. משמש בעיקר לבדיקת מי מ...
מקלונים למדידת Nitrate / Nitrite. תוצאות מדויקות ו...
מקלונים לבדיקת נוכחות ברזל Fe+2 במים רגישות של 0.1ppm&n...
מקלונים לבדיקת קשיות (Total Hardness) בסקאלת ערכים נוחה...