MLSS אלקטרודת

אלקטרודה למדידת MLSS - מוצקים מומסים בתוך נוזל.  האלקטרודה משתמשת בשיטת הקרן הכפולה עם 2 גלים אופטיים באורכים שונים. מעבר הגלים פוחת ככל שעולה מספר החלקיקים בנוזל. מכך מוסק ערך ה-MLSS.

קטגוריה: אלקטרודות
הצעת מחיר
  • מאפיינים
  • יתרונות
  • מפרט טכני
  • מוצרים משלימים

- תחום עבודה: g/l 0-20  / 0-8 g/l 

- דיוק: 5% מטווח המדידה

- זמן תגובה: 20 שניות

- לחץ: 0-1Bar