| | AbMoli

ברום כללי

ברום שייך למשפחת הביוצידים המחמצנים והוא חומר המשמש לחיטוי בזכות היותו מחמצן חזק בנוכחות מים. הוא פעיל פחות מכלור וכמעט ולא מסיס במים. יותר יעיל מכלור בחיטוי בטמפרטורות 26-40 מעלות צלזיוס ואורך החיים שלו במים ארוך יותר משל כלור. לאחרונה הולך וגובר השימור בברום כחומר חיטוי לבריכות שחיה. הברומואמינים, הנוצרים בתמיסות מימיות של ברום אינם צורבים, ריחם פחות חריף משל תוצרי הלוואי של הכלור ויש להם בעצמם כושר חיטוי המתווסף לכושר החיטוי של הברום. הברומואמינים גם מתפרקים במהירות גדולה יחסית ולכן השפעתם המזיקה קטנה יותר. המכשירים הבאים אשר מודדים כלור כללי מודדים גם ברום כללי ביעילות רבה.