| | AbMoli

קשיות

קשיות מים הינה נוכחות של יוני סידן (אבנית), מגנזיום, ברזל תלת ערכי או מנגן במים. בתגובה עם סבון או עם חום מים קשים יוצרים חומרים קשי תמס (אבנית) השוקעים ומפריעים לפעולת הניקוי. קשיות המים נחשבת כמזהם מכיוון שהיא גורמת לשיבושים במערכות אספקת המים, כגון הצרות צנרת ואף סתימתה. הקשיות גם גורמת לטעמים לא רצויים בתעשיית המזון והמשקאות.