pH

pH הינו מדד לחומציות תמיסה מימית לפי כמות יוני ההידרוניום שבה. pH=7 מתייחס לרמת החומציות של מים מזוקקים, פחות מכך זה ערך חומצי (0-6) ויותר מכך זה ערך בסיסי (8-14). חומרים המוסיפים יוני הידרוניום למים הינן חומצות וחומרים המורידים נקראים בסיסים. ניתן למדוד חומציות בעזרת סטיקים, מדים ידניים או סנסורים רציפים.

פוטומטר נייד לבדיקת מים במחיר מדהים.  PoolLab®...
אלקטרודה למדידת  pHרציפה (אונליין) בעלת מנגנון מי...
אלקטרודה למדידת  pHרציפה (אונליין) מבית חברת Dr. ...
אלקטרודה למדידת  pH רציפה (אונליין) - אלקטרודת חו...
אלקטרודות גרפיט פלטיניום מיוחדות לבדיקות מי ים למדידה&...
Neon® Multi הוא מכשיר מדידה ובקרה חדיש עבור יישומים כגו...
מכשיר נייד למדידת חומציות ומוליכות בנוזל , עם פיצוי טמפרטור...
PrimeLab 1.0 פוטומטר מולטי-טסט נייד . מעל ל-130 בד...