רדוקס

רדוקס (ORP) הינה תגובת חימצון חיזור, כלומר איבוד או הוספה של אלקטרון. החומר שמקבל אלקטרונים עובר חיזור והוא נקרא מחמצן, והחומר שמוסר אלקטרונים עובר חמצון ונקרא מחזר. ניתן להשתמש במדידת ORP כדי להעריך ולמדוד את יעילות פעולת החיטוי. ישנם בקרי רדוקס רציפים, מדים ניידים ואלקטרודות רדוקס.