פחמן אורגני כללי

TOC הינו פחמן אורגני כללי, כלומר כמות הפחמן המצויה בחומר אורגני ומשמש לקביעת כמות החומר האורגני במים. ניתן להשתמש במדד זה על מנת להעריך את איכות המים, מי שפכים בפרט. מדידת TOC קלאסית נערכת ע"י מדידת כמות הפחמן הכללי והפחתה של כמות הפחמן ממקורות לא אורגניים.