מוצקים מומסים

כלל המוצקים המרחפים בנוזל, כלומר חלקיקים הגורמים לעכירות המים. מדידת TSS מדגישה את החלקיקים הצפופים יותר, למשל מינרלים. מדידה זו בדר"כ נערכת במקביל למדידת עכירות. השיטה הקלאסית למדידת TSS היא סינון המים ושקילתם ובכך מתקבל מדד כמה חלקיקים יש בהם. סך מוצקים מרחפים הינו מדד חשוב בטיפול בשפכים, ישנם סוגי שפכים המכילים כמות גדולה מאוד של מוצקים מרחפים, דבר שלא מאפשר סינון רגיל עקב סתימת המסנן. דוגמאות לשפכים אלו הם: שפכי ייצור שמן בכלל ושמן זית בפרט, ביוב של יקבים, רפתות או מפעלי עיבוד בשר, מפעלי עיבוד והחמצת ירקות, ייצור קפה ועוד.