Ion Selective

אלקטרודות יונים סלקטיביות פועלות ע"י המרת מידת הפעילות של יון ספציפי המומס בתמיסה לפוטנציאל חשמלי וע"י כך מודדות את כמות החומר הרצוי.