| | AbMoli

סלמונלה

חיידק גראם שלילי השייך למשפחת האנטרובקטריה. מתרבה במקורות מים, חמים בעיקר, במזון מזוהם, תנאי חום ובמזון שומני. חיידק הסלמונלה עמיד לתנאי הסביבה החיצונית ויכול לשרוד על משטחים להכנת מזון של עברו חיטוי מתאים. החיידק גורם למחלת הסלמונלוזיס שהסממן העיקרי שלה הוא דלקת בדרכי העיכול. בשנים האחרונות שכיחות הופעת החיידק בישראל עלתה וכך גם מספר החולים.