| | AbMoli

כלור

גז מקבוצת ההלוגנים המשמש כחומר חיטוי הנפוץ ביותר כיום. כלור הוא בעל כושר קטילת מיקרואורגניזמים גבוה במיוחד. הכלור הינו החומר העיקרי המשמש כיום לצורכי חיטוי מים בבריכות שחיה, מי שתיה ומגדלי קירור. יתרונו הוא בזמינותו הגבוהה, במחירו הנמוך ובנוחות השימוש בו. חסרונותיו הם: ריח חריף, מסיסותו יורדת עם עליית הטמפרטורה, מגיב עם אמוניה ליצירת כלוראמינים שהינם חומר רעיל. יעילות הכלור תלוייה בחומציות המים, הוא יותר יעיל בסביבה חומצית (pH נמוך) מאשר בסביבה בסיסית.