כלור דיאוקסיד

מגוון מכשירים למדידת כלור דיאוקסיד במים. כלור דיאוקסיד הוא תרכובת של כלור עם חמצן המשמשת לחיטוי מים. בניגוד לכלור, המסיסות של כלור דיאוקסיד במים היא גבוהה והוא אינו עובר הידרוליזה. כלור דיאוקסיד יותר יעיל מכלור ב-pH גבוה מ-7 וכמו כן בנוכחות אמוניה / אמינים. פוטומטרים, סטיקים, אלקטרודות.