| | AbMoli

חמצן מומס

מדידת כמות גז החמצן שמומס במים. כמות החמצן המומס במים חשובה לאיכות מים תקינה ולשמירה על החיים הימיים, מכיוון שצמחים ודגים משתמשים רק בחמצן מומס לנשימה. ככל שהמים קרים יותר הם מכילים יותר חמצן מומס. כמות גדולה של חומר אורגני במים, שהינו מזון לחיידקים ומיקרואורגניזמים שנמצאים באופן טבעי במים, תוביל לפירוקו ע"י החיידקים ולעליה בצריכת החמצן שלהם, כלומר ירידה בכמות החמצן המומס במים.