כניסת לקוחות
he
  • he
  • en

אנליטיקה ידנית

פוטומטר נייד לבדיקת מים במחיר מדהים.  PoolLab®...
מכשיר נייד למדידת חומציות ומוליכות בנוזל , עם פיצוי טמפרטור...
מד MLSS/SS נייד למדידה אמינה ומדוייקת של עכירות, רמת מ...
מד גובה בוצה נייד - דרך פשוטה ונוחה למדידת גובה בוצה, במגוו...
PrimeLab 1.0 פוטומטר מולטי-טסט נייד . מעל ל-130 בד...
צלחות פטרי לבדיקת חיידקים, מהירות ומוכנות לשימוש. הצלח...
WaterWorks™ pH מקלון לבדיקת PH במים . מקלוני...
מקלון מדידת כלור חופשי במים. מקלון זה מתאים לבדיקת ריכו...