קטגוריות

שסתום לחץ נגדי

אביזר פורק לחץ שתפקידו להגן על משאבות מהינון מפני נזק.

כאשר הלחץ שנמצא בקו גבוה יותר מהלחץ שהמשאבה יכולה לעבוד איתו נוצר נזק במשאבה.

פורק הלחץ מותקן בין נקודת הההזרקה שמחוברת לקו לבין ראש המשאבה.

תפקידו הוא לפרוק את הנוזל חזרה למיכל היניקה ובכך לשמור על המשאבה.

את פורק הלחץ ניתן לכוון בהתאם לנתוני הקו והמשאבה.

מפרט טכני

קטגוריות: