קטגוריות

משאבת לחץ מים

משאבת מינון הידראולית לדישון , הפועלת בלחץ מים ללא חשמל.

המשאבה מופעלת אוטומטית כתוצאה מלחץ המים בקו וכך אינה נזקקת למקור חשמל חיצוני.

המשאבה כמעט ואינה דורשת אחזקה, חומרי המשאבה עמידים לחומרים כימיים ולקורוזיה.

מפרט טכני

ספיקה: עד 250 ליטר לשעה, שליטה בכמות הדשן המוזרקת

לחץ: עד 8 בר

יחס השבה 1:2