קטגוריות

פוטומטר כלור / כלור דיאוקסיד / אוזון / אמוניה

פוטומטר מקצועי נייד המגיע במספר דגמים:
דגם כלור – מדידת כלור חופשי , כללי וגבוה
דגם כלור דיאוקסיד – מדידת כלור חופשי, כלור כללי וכלור דיאוקסיד
דגם אוזון – מדידת אוזון
דגם אמוניה – מדידת אמוניה

כולל מזוודת נשיאה קשיחה

מקור אור לד כפול, קריאה קולורימטרית ישירה

מאושר  USEPA, NSF, מתאים לתקן משרד הבריאות למי שתיה ומי נופש

אחסון של 10 הקריאות האחרונות

מפרט טכני

טווח מדידה:
0-5 מ”ג לליטר כלור חופשי או כללי
0-250 מ”ג לליטר כלור כללי גבוה
0-10 מ”ג לליטר כלור דיאוקסיד
0-100 מ”ג לליטר אמוניה
0-3 מ”ג לליטר אוזון

אחוז דיוק – 1%

4,351.64,780.7

*המחיר אינו כולל מע"מ