קטגוריות

MICROTRAC

בקר מוליכות מתוצרת חברת Pulsafeeder האמריקאית.

בקר המיועד למגדלי קירור ובעל יכולת שליטה על הזנת אינהיביטורים בקורלציה למוליכות.

בקר זה מצויד באלקטרודת מוליכות אינדוקטיבית – אלקטרודה המצריכה אחזקה מועטה, בעלת דיוק גבוה וללא צורך בכיולים.

אופציה להפעלת 2 יציאות ריליי.

מפרט טכני

הפעלת ברז ניקוז למגדלי קירור.

שימוש במשאבה פשוטה למינון פרופורציונלי יחסית לכמות מים נכנסת.

תחום עבודה 0 – 9,999 μS/cm.

 צג גדול ונוח לקריאה.

אין צורך לכייל.

אלקטרודה באורך של עד 30 מטר.